Tag Archives: kệ sắt hàng nặng

Kệ sắt dùng cho kho hàng của cơ khí BNQ

Kệ sắt dùng cho kho hàng là sản phẩm chuyên dụng để chứa và bảo quản hàng hóa trong các kho, nhà xưởng, và các cơ sở lưu trữ khác. Có nhiều loại kệ sắt kho hàng với tải trọng và chức năng khác nhau: Kệ sắt để hàng nhẹ (Kệ sắt v lỗ): Tải trọng […]