Tag Archives: sản xuất giá kệ sắt dùng cho nhà máy

Cơ khí BNQ chuyên sản xuất giá kệ sắt dùng cho nhà máy, kho hàng

Cơ khí BNQ chuyên sản xuất giá kệ sắt dùng cho nhà máy, kho hàng. Sản phẩm của BNQ bao gồm: Giá kệ hạng nặng: Dùng để lưu trữ hàng hóa nặng, cồng kềnh. Giá kệ hạng trung: Dùng để lưu trữ hàng hóa có tải trọng trung bình. Giá kệ hạng nhẹ: Dùng để lưu trữ hàng […]